GPS Souřadnice

Nezapomeňte navštívit i další místa

Společné projekty

Partnerské instituce, spolupráce a zdroje financování

Spolupracující partneři - Skansen ve Stroužném a Institut lidového kulturního dědictví v Litomyšli - připravil v rámci projektu naučné stezky po stavbách lidové architektury v příhraničí. Jedna se o stezky v terénu a dále interaktivní mapy v podobě aplikací pro chytré telefony a na internetové stránky. Na polské straně stezka informuje o 8 stavbách ve skanzenu ve Stroužném, na straně české pak o stavbách v obci Trstěnice. Součásti projektu je expozice původního hokynářství ve skansenu ve Stroužném.

Naučné stezky vznikly v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.