Współrzędne GPS

Nie zapomnij odwiedzić innych miejsc

Wspólne projekty

Partnerskie instytucje, współpraca i źródła finansowania

W ramach wspólnego projektu partnerzy, skansen w Pstrążnej oraz Instytut Dziedzictwa Kultury Ludowej (Litomyšl), przygotowali ścieżki edukacyjne po obiektach architektury ludowej pogranicza w formie fizycznych ścieżek oraz interaktywnych map w wersji aplikacji na smartfony i na strony www. Po polskiej stornie ścieżka prowadzi przez 8 obiektów w skansenie w Pstrążnej, po stronie czeskiej po obiektach ludowych we wsi Trstěnice. Elementem projektu jest odtworzenie ekspozycji historycznego sklepu.

Ścieżki edukacyjne powstały w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach programu Interreg V-A Czechy-Polska.